EKO domy

Rodinný dům VESTA je navržen pro 21 století.

Hlavními atributy jsou modernost, soběstačnost, šetrnost k životnímu prostředí.

Použity jsou inovativní materiály a technologie, spotřeba nakupované primární elektrické energie je velmi nízká, spotřeba pitné vody je s využitím částečné recyklace šedé vody pro splachování WC a s využíváním dešťové vody rovněž významně redukována ve srovnání s běžnou statistickou spotřebou.

Obytný prostor je skromný, úsporný a dobře promyšlený. Obyvatelé jsou díky prosklené stěně a prostorným terasám a balkónům v přímém kontaktu s okolním prostředím. Celková bilance produkce CO2 pro pořízení bytu i jeho dlouhodobé užívání je minimální.

Jedná se o dům se dvěma byty, každý o rozloze cca 45 m2 s balkónem 17 m2, jedním studiem o rozloze 60 m2 s terasou 34 m2.

(Přízemní Apartmán lze rovněž rozdělit na dvě identická studia každé o rozloze cca 30 m2 a terase 17 m2.)

 

Celková vnitřní obytná plocha ve všech 3 respektive 4 jednotkách činí 150 m2.

Plocha teras a balkónů činí 68 m2.

Půdorys budovy má rozměr 16,8 x 9,35 m.

Zastavěná plocha budovou je 157,1 m2.

Výška budovy je cca 7 m.

Výška vnitřních obytných prostor je 280 cm.

Moderní malé bytové domy se 3mi až 4mi BJ mají charakter rodinného domu.

Náklady na výstavbu na klíč se budou pohybovat ve výši do 30.000,-Kč/m2.

K postavení domu na klíč postačí stavební povolení na výstavbu rodinného domu na vlastním pozemku.

EKOLOGICKÉ BYDLENÍ může být za PŘIJATELNÉ PENÍZE k nastěhování do 2 MĚSÍCŮ 

 

Základy:

Pro ukotvení stavby jsou místo klasických základů použity zemní vruty. Teleskopické nástavce těchto zemních vrutů pomáhají prodlužovat variabilně délku zavrtávaného vrutu a tím i zvyšovat jeho nosnost podle potřeby statiky stavby.

Konstrukce a popis budovy:

Základním stavebním elementem jsou takzvané kajuty. Několik těchto prvků je sestavováno dohromady podle potřeby. Je použit systém, jehož základním konstrukčním prvkem je sendvičový samonosný panel (tzv. panel SIP - structural insulated panel). Panel se skládá ze dvou OSB desek a izolační výplně. Tu tvoří stabilizovaný samozhášivý polystyren EPS. Má výborné tepelně izolační vlastnosti. Je velmi variabilní.

Stavební systém má certifikát (CE) pro bytovou výstavbu v EU.

Budova je sestavena ze 12 kajut, ve dvou nadzemních patrech vždy po šesti. Z čelní stěny, která je celá prosklená, na ně navazuje konstrukce teras a balkónů. Zadní stěna, kde jsou vchody do bytů je opatřena venkovním schodištěm a pavlačí, která umožňuje přístup k bytovým dveřím bytů v prvním patře. Na této straně jsou rovněž umístěna větrací okénka koupelen. Vnější povrchy jsou opatřeny zpravidla roštem z větraných dřevěných latí.

Střecha:

Polovina střechy, nesoucí fotovoltaickou elektrárnu je nakloněná pod úhlem 16° nebo více. Druhou polovinu střechy zaujímá 6 ploch o rozměrech 2,8 x 3,3 x 1,0 m pro zelenou střechu s vegetací. Přiléhající pavlač je zakryta přístřeškem.

Sítě / infrastruktura:

Je počítáno s připojením na inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, elektřina NN, Data. Budova ale může být i v provedení ostrovním, tzn. Bez připojení na zmíněné rozvody.

Vodní hospodářství:

Celá budova zachytává veškerou dešťovou vodu. Tato je poté používána k závlaze střešních ploch a svislých panelů na vegetaci, které mohou být umístěny na pavlačové straně budovy. Je-li dešťové vody dostatek, může být tato použita i pro doplnění nádrže se šedou vodou.

Systém budovy má recyklaci použité (šedé) vody. Použitá voda ze sprchy a z umyvadla v koupelně je jímána a znova použita pro splachování toalet. Toalety, pračka a dřez v minikuchyňce je pak již odváděna do splaškové kanalizace.

V místech, kde není kanalizace a kde je to možné a nezbytné, může být toto hospodářství rozšířeno o kořenovou čistírnu s odtokem nebo se vsakováním na vlastním pozemku.

Sestává z části anaerobní, která je uložena v podzemním tanku o rozměrech cca 10 m3 nebo je tato instalace provedena v nadzemním speciálním izolovaném kontejneru. Poté je takto předčištěná voda vpuštěna do jezírka k dočištění v aerobní části systému za pomoci kořenů speciálních rostlin. Odtud je přečištěná voda odváděna do odpařovacího a vsakovacího jezírka speciálně k tomuto účelu navrženému, nebo je tato vypuštěna do vodoteče či dešťové kanalizace.

Vedlejším ale velmi významným přínosem je ochlazování celé budovy odparem vody v letních měsících čímž dochází k úsporám elektrické energie jinak potřebné na klimatizaci.

Energetický systém SEP – Smart Energy Point:

Hlavním zdrojem energie potřebné pro provoz domu a jejích obyvatel je fotovoltaická elektrárna. Rozkládá se na polovině střechy v pěti řadách. Má rozměr 16,5 x 5 m, obsahuje 50 ks FV panelů rovněž o výkonu 330 Wp. Povrch i rámy jsou černé barvy. Maximální instalovaný výkon celé FV Elektrárny činí 16,5 kWp.

Systém je vybaven storage systémem pro ukládání lokálně vyrobené obnovitelné energie, wallboxem pro dobíjení elektromobilů, solární autonomní vnitro-okenní žaluzií, rekuperační jednotkou, e-shop-boxy pro příjem internetových zásilek jídla a dalšího zboží. Displejem vizualizujícím veškeré děje a statistiky, domovním kamerovým systémem propojeným na řadu SW aplikací, čidly na kvalitu ovzduší, požární čidlo, bezpečnostní čidla.

Topení je řešeno instalací elektrických topných lišt, které jsou napojeny na polo-autonomní termostaty.

Komunikace všech periférií probíhá v rádiové části elektromagnetického spektra, čímž se výrazně snižuje hladina znečištění elektromagnetickým smogem.

Celý systém je měřen a řízen pokrokovým SW produktem, který optimalizuje výrobu i spotřebu jak na úrovni jednotlivých bytů i na úrovni celého domu. Díky tomuto komplexu technologií dochází k úspoře spotřeby primární elektrické energie až o 80 %.

Třídění odpadu:

Dům je vybaven kontejnery pro třídění odpadu včetně kompostovacího zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů