Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Průmyslový a skladový areál Velké Němčice - PRODEJ

 

Celková plocha pozemku: 13.349m2

Celková zastavěná plocha: 12.635 m2

Celk. užitná plocha všech objektů: 6.236 m2 

Celk. plocha skladových prostor: 3.364 m2 

 

 

 

 

  

4 objekty - energeticky soběstračné

Sloupová trafostanice: 400V / 250kVA

Plně automat. zakladač palet: kapacita

4.300 ks

 

 

Popis nemovitosti

Prodej komerčního, logistického a skladového areálu ve Velkých Němčicích. Areál obsahuje 4 zděné, nepodsklepené budovy, které jsou vystavěny na vlastním pozemku. Celý prostor je oplocen a napojen na všechny IS (elektřina, voda, plyn). Areál je nově napojen i na vysokotlaký plynovod, který je na hraně pozemku. Objekt je zabezpečen kamerovým systémem, celý je napojen na elektronický zabezpečovací systém a elektronickou požární signalizaci (EZS, EPS).

Objekt je napojen na vlastní sloupovou trafostanicí s parametry 400V/250 KVA. Trafostanice byla rekonstruována v r. 2020, disponuje novým venkovním rozvaděčem a novou elektroinstalací po celém areálu.

Všechny budovy mají vlastní elektrické rozvodné skříně, všechny budovy mají svoje vlastní vytápění, jsou energeticky soběstačné.

Kanalizace je řešena v areálu dvěma pravidelně vyváženými odpadními jímkami  (120m3 a 60m3). 

Vytápění každé z budov je realizováno novým výkonným a velmi úsporným plynovým kotlem (zavedeny do provozu v r. 2020). Byla provedena kompletní obnova vytápění s nejmodernější úspornou technikou.

Vjezd do areálu je opatřen dvěma vjezdovými mechanickými branami.

Skladové a výrobní haly disponují vysokozátěžovými, nivelačními podlahami.

Každá z hal má své venkovní zastřešené nákladové rampy (celkový počet: 7).

Areál poskytuje velkorysé parkovací plochy pro osobní, nákladní i kamionovou dopravu, včetně bezpečného prostoru pro manipulaci i otáčení velkých aut.

Všechny stavby jsou řádně zapsané v katastru nemovitostí. 

Areál je ve velmi dobrém technickém stavu a je v plném provozu. Areál stojí zcela samostatně, nejbližší sousední zástavba je vzdálena min. 2 km.

Areál je přístupný z obousměrné komunikace č. 425 (směr Brno – Hustopeče) s ideálním napojením na dálnici D2 (E65) ve směru Brno – Bratislava (sjezd Hustopeče). Dálnice spojuje 3 sousední země, areál je na křižovatce státních silnic všech směrů.

Územní plán

Vp – výrobní areály (průmyslová výroba, sklady, podnikatelské aktivity)

Te – trafostanice

 

Parametry areálu:

Celková plocha pozemku včetně staveb: 13.349m2

Celková zastavěná plocha:                       12.635m2

Venkovní manipulační plocha:                    1.631m2

Celková užitná plocha:                                6.236m2

Skladovací prostory:                                    3.364m2

Administrativní prostory:                                406m2

Rampa venkovní:                                                  7x

Rampa vnitřní:                                                      2x

Vjezdová mechanicky posuvná brána                2x             

Všechny budovy jsou energeticky soběstačné

Vlastní trafostanice

Plně automatický zakládací systém – kapacita 4.300 ks palet

 

Budova Aslouží jako administrativní budova

- zastavěná plocha objektu: 596m2

- užitná plocha objektu: 426m2

- vrátnice (ústředna EPS), účtárna, kanceláře (3x), vzorkovna (2x), šatna (4x), WC (5x), koupelna (2x), sklad, archiv, kotelna, garáž (2x), příruční dílna, hlavní el. rozvodna, nářaďovna

Objekt je členěn na 3 obdélníkové části na jednom nadzemním podlaží (13m x 7m, 34m x 7m a 21,5m x 12m)V první části objektu se nachází vrátnice a kanceláře. Druhá část objektu má vlastní vchody, vpředu jsou šatny s koupelnami a samostatně přístupnými toaletami. V další samostatně přístupné části jsou vzorkovny obchodovaným zbožím. Ve třetí části jsou další šatny s toaletami a archiv. Hlavní vchod do zadní části objektu sousedí s garáží pro vysokozdvižné vozíky, stejně tak je tomu i na prové straně. V zadní části garáže je nářaďovna. Na konci centrální chodby se nachází hlavní elektrorozvodna. V kotelně se nachází úsporný plynový závěsný kondenzační kotel Buderus o výkonu 46 kW (koupen r. 2015).

Budova je zastřešena šikmou (sedlovou) střechou s plechovou krytinou. Nosný systém je zděný, tvořený pravděpodobně zdivem z keramických tvarovek, které jsou v interiéru omítnuté štukovou omítkou. Z exteriéru jsou tvárnice omítnuté břízolitem. Objekt je napojen na areálovou komunikaci (ta je napojena na veřejnou komunikaci). Osvětlení v objektu je zajištěno umělým osvětlením dle ČSN 730580. Objekt je vybaven dřevěnými okny a dveřmi (vnitřními). Všechna okna jsou zabezpečena ocelovými venkovními mřížemi. Hlavní vchod do objektu je z JZ strany.

 

Budova B - slouží jako skladová hala

- zastavěná plocha objektu: 1.190m2

- užitná plocha objektu: 1.021m2

Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech cca. 59m x 19m na jednom nadzemním podlaží.

Objekt je vybaven regálovým systémem pro uskladnění palet (771m2). Budova je zastřešena valbovou střechou s plechovou krytinou o spádu cca. 15 st. Nosný systém je skeletový z ocelových sloupů s výplňovým zdivem z keramických tvarovek, které jsou v interiéru omítnuté štukovou omítkou. Z exteriéru jsou tyto tvárnice omítnuté omítkou břízolitovou. Podlahu tvoří vysokozátěžový betonový potěr. Konstrukce střechy je tvořena ocelovými vazníky s hliníkovou střešní krytinou s mezivrstvou tepelné minerální izolace. Strop nad částí1. NP v prostoru dvoupodlažního vestavku tvoří ocelové válcové prvky a trapézový plech zalitý betonem. Hlavní vchod do objektu je z JV strany budovy. Objekt je tvořen velkým skladem. Do budovy vede hlavní vstup ze dvou zastřešených ramp ocelovými vstupními vraty. Po vstupu do objektu se po pravé straně nacházejí 3 menší sklady (33m2, 15m2, 13m2) a manipulační plocha. Nad těmito sklady vede ocelové schodiště do 2.NP (cca.200m2), které má otevřený výhled na celou halu na 1.NP. Tento prostor slouží jako skladová plocha. Pod touto skladovou plochou se nachází kotelna se závěsným plynovým kondenzačním kotlem Brötje WGB 50 o výkonu 49 kW (pořízen v r. 2020). Kotel je velmi úsporný a vytápí celý prostor objektu. Další boční vchod je z JZ strany v přední části objektu a nachází se zde sklad. Osvětlení v objektu je zajištěno umělým osvětlením dle ČSN 730580 i přirozeným osvětlením okny v obvodových stěnách budovy. Budova má i třetí vchod se SZ strany objektu opatřený plechovými vraty. Objekt je napojen na areálovou komunikaci (napojena na veřejnou komunikaci).

 

Budova C1slouží jako prodejní a skladová hala

- zastavěná plocha objektu: 847m2

- užitná plocha objektu: 688m2

Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 55m x 12,5m.

Objekt je zastřešen sedlovou střechou s plechovou krytinou o spádu cca. 15 st. Nosný systém je zděný z keramických tvarovek, které jsou v interiéru omítnuté štukovou omítkou. Z exteriéru jsou tyto tvárnice omítnuty omítkou břízolitovou.

Hlavní vchod do objektu je ze SZ strany objektu. Objekt je tvořen velkým skladem (540m2), po levé straně po vstupu se nacházejí 2 menší sklady (58m2, 22m2). Hlavní vstup je plechovými vraty ze zastřešené venkovní nákladní rampy. Zadní částí je hlavní sklad propojen s vedlejší budovou C2, se kterou má tento objekt společné ještě další 2 venkovní nákladní rampy.

Konstrukce střechy budovy je tvořena ocelovými vazníky s hliníkovou střešní krytinou s mezivrstvou minerální izolace, strop dvou menších skladů je tvořen hurdiskovým pevným stropem. Podlahu tvoří vysokozátěžový betonový potěr. Osvětlení v objektu je zajištěno umělým osvětlením dle ČSN 730580 i přirozeným osvětlením okny v obvodových stěnách budovy. Objekt je napojen na areálovou komunikaci (ta je napojena na veřejnou komunikaci).

 

Budova C2 slouží jako skladová a výrobní hala  (I. + II. podlaží)

- zastavěná plocha objektu: 1.672m2

- užitná plocha objektu: 2.582m2

1.NP: kancelář, sklad zboží na paletách (871m2), expedice, rampa, elektrorozvodna, šatna (2x), umývárna, toalety (4x), úklidová místnost, nákladní výtah, sklad, únikové schodiště

2.NP: sklad zboží na paletách (993m2), sklad (38m2), plynová kotelna, šatna (3x), umývárna, toalety (7x), nákladní výtah, únikové schodiště

Objekt je ve tvaru písmena "L" o rozměrech 44m x 38m na dvou nadzemních podlažích.

Objekt je zastřešen plochou střechou s asfaltovou krytinou o spádu cca. 3 st. Nosný systém svislé konstrukce tvoří systém skeletový z betonových sloupů 600/400mm a obvodový plášť je zděný zdivem z keramických tvarovek, taktéž příčky. Nosný systém stropu tvoří žebírkový strop na betonových průvlacích, které jsou posazené na betonových sloupech. Ve 2. NP je stejný strop, který zároveň tvoří konstrukci střechy. Ve stropě ve 2. NP je vsazena ocelová konstrukce tvořící konstrukci střešních světlíků. Ty jsou z horní části opatřeny vrstvou minerální vaty tl.60mm.. V části bez světlíků je betonový strop na trapézovém plechu. Vnitřní omítky jsou štukové. V hygienickém zázemí je keramický obklad. Venkovní omítka je břízolitová. V šatnách je omyvatelný nátěr do výšky 1.5m nad podlahu.

Hlavní vchod do objektu je ze SV strany objektu. U vchodu se nachází schodiště s přístupem do 2. NP. Od schodiště se dostaneme do expedice, plechová vrata vedou na venkovní nákladovou rampu a také do hlavní výrobní a skladovací haly. Po levé straně po vstupu se nachází kancelář, dále el. rozvodna a expedice. Dále je vstup do sousedního objektu C1. V rohu objektu se nachází nákladní výtah o nosnosti 4.200kg. V protějším rohu se nacházejí šatny s umývárkou a naproti jsou toalety. Mezi těmito místnostmi se nachází únikový východ do venkovního prostoru. Z hlavní haly jsou dva vstupy s plechovými vraty do sousedního objektu C3. Z objektu C3 vede dopravník na palety do expedice. Paletový dopravník je opatřen protipožární stěnou. Ve 2.NP se napravo nachází chodba, kterou vejdeme do kotelny. V kotelně se nachází nový, velmi výkonný a velmi úsporný stacionární, teplovodní, kondenzační kotel Hoval WGB 50 s výkonem 2x200kW (r. 2020). Vytápí budovy C1, C2 a C3. Naproti se nachází hlavní výrobní a skladovací haly (cca. 1.030m2). V zadní části objektu se nachází hygienické zázemí se šatnami a skladem. Naproti tohoto bloku místností je vstup do objektu C3 přes plechová vrata. Podlaha je ve většině objektu betonová, zbytek objektu PVC, v hygienickém zázemí je keramická nebo teracová dlažba. Osvětlení v objektu je zajištěno umělým osvětlením dle ČSN 730580 i přirozeným osvětlením okny v obvodových stěnách budovy. Objekt je napojen na areálovou komunikaci (ta je napojena na veřejnou komunikaci).

 

Budova C3slouží jako paletový zakladač

- zastavěná plocha objektu: 1.444m2

- užitná plocha objektu: 1.519m2

- počet palet: 4.300ks

Objekt je obdélníkového tvaru o velikosti 67m x 22,5m na jednom nadzemním podlaží.

Hlavní vchod do objektu je ze sousedícího objektu C2, tedy ze severní strany. V přední části objektu se nachází paletový dopravník, vedoucí do sousedního objektu C2.

Zakladač byl instalován v r. 1984, ale jeho kompletní rekonstrukce na plně automatizované řízení  byla dokončena v r. 2017. Řízení a provoz zakladače je řízen ze vzdálené (separátní) kanceláře pomocí osobního počítače. Jedná se o plně automatizovaný zakládací systém Transporta Chrudim o celkové kapacitě 4.300 paletových míst v pěti dvouřadých chodbách po 12ti patrech.

 

Územní plán

Vpvýrobní areály (průmyslová výroba, sklady, podnikatelské aktivity)

Te – trafostanice

 

Trafostanice - objekt má svoji vlastní sloupovou trafostanici s parametry 400V/250kVA. Byla dodána a instalována firmou El-Insta Žabčice v listopadu 2020. Trafostanice byla dodána včetně nového venkovního rozvaděče a nové elektroinstalace.

Videoprohlídka

Fotogalerie

BUDOVA "A" - dokumentace

BUDOVA "B" - dokumentace

BUDOVA "C1" - dokumentace

BUDOVA "C2" - dokumentace

 

BUDOVA "C3" - dokumentace

CELKOVÁ SITUACE AREÁLU:

 

EKONOMIKA AREÁLU:

ÚZEMNÍ PLÁN:

 

 

 

CENA:

 

Cena celého areálu včetně budov a jejich vybavení, včetně pozemku, je stanovena na částku ve výši:

 

55.000.000,-Kč  

 

Cena je včetně:

Mgr. Pavel Spišák

certifikovaný realitní makléř

člen Realitní komory ČR   

RealitniKomora

telefon: 774 990 060

mail: pspisak@seznam.cz

web:spisakpavel.cz

www.dumrealit.cz/spisak

Pokud se se mnou chcete spojit, napište mi ...,  anebo zavolejte, nejlépe hned !eď !

 

Mgr. Pavel Spišák

O reality se zajímám od r. 1992. Aktivně v tomto businessu pracuji v Brně a okolí od roku 2009. Makléřina je pro mě tou správnou volbou. Baví mě jednat s lidmi. Každý člověk je individualita s odlišnými prioritami. Klienti ode mne očekávají profesionalitu a zodpovědnost. To není málo. Vždy máme společný cíl - prodat nemovitost za nejvyšší tržní cenu. Dělám pro to maximum.., jdu s dobou a používám moderní prodejní prostředky (samostatná webová stránka nemovitosti, 3D sken nemovitosti, video prohlídky, 2D/3D půdorysy, home staging, perfektní fotografie, záběry a fotky z dronu atd.)

Rád Vám poradím s věcmi, se kterými možná nemáte dostatek zkušeností 

Pojďme se sejít třeba u kávy ..., probereme vše podstatné

Zvu Vás !  


Mgr. Pavel Spišák

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF